16-åringar får byta juridiskt kön

Foto: Tim Mosshold/Unsplash

Riksdagen har sagt ja till en ny lag. Den säger bland annat att 16-åringar får lov att byta juridiskt kön om deras målsman godkänner det.

Kön kan betyda olika saker för olika människor. Medan vissa kan känna sig som en tjej eller en kille finns det andra som känner att de varken är tjej eller kille.

Människor som känner sig som ett annat kön än vad andra människor trodde när de föddes, kallas för transpersoner. Den här veckan röstade politikerna i riksdagen för en lag som påverkar transpersoner i Sverige.

Den nya lagen börjar gälla sommaren 2025. Då kommer det till exempel att bli lättare för människor att byta juridiskt kön. Det juridiska könet är det som finns i våra pass och andra dokument som berättar vilka vi är. 

Lagen gör att åldersgränsen för att byta juridiskt kön sänks. Innan var åldersgränsen 18 år, men nu kommer 16-åringar att få lov att byta juridiskt kön om deras målsman godkänner det.

Det var inte säkert att politikerna skulle rösta igenom lagen. De var nämligen inte överens om lagen var bra eller inte.

Vissa tycker att den nya lagen är dålig. De säger till exempel att det finns lite kunskap om hur lagen kommer att påverka människor. Vissa tycker också att åldersgränsen för att byta juridiskt kön borde ha fortsatt att vara 18 år eftersom man då är vuxen.

Men de som tycker att lagen är bra säger att den ger transpersoner större rättigheter och möjlighet att själva bestämma över sina liv. 

Riksdagen har bestämt att en ny lag
ska börja gälla i Sverige.
Den nya lagen säger att
människor får byta juridiskt kön när de är 16 år.

 

Juridiskt kön är det kön
samhället ser en person som.
Det står till exempel i våra pass
om vi är män eller kvinnor.
Enligt den nya lagen kan 16-åringar
välja om det ska stå man eller kvinna i deras pass.

 

Många tycker att den nya lagen är bra
och kommer hjälpa transpersoner.
Transpersoner är människor
som är ett annat kön än vad samhället först trodde.

 

Vissa tycker inte om den nya lagen.
De tycker att det räcker med att
man får byta juridiskt kön när man är 18 år.