A-traktorer orsakar många olyckor

A-traktorer måste ha en orange varningsskylt. Foto: Jeppe Gustafsson/Shutterstock

När A-traktorer är med om olyckor är det ofta de själva som orsakar dem. Det visar en ny undersökning. 

En A-traktor är ett fordon som kan se ut som en vanlig bil. Men till skillnad från vanliga bilar får A-traktorer max köra i en hastighet på 30 km/h. Dessutom behöver man bara vara 15 år för att få köra en A-traktor. 

Folksam är ett försäkringsbolag. När människor är med om olyckor kan de höra av sig till sitt försäkringsbolag för att få pengar för att exempelvis laga det som har gått sönder.

Folksam har undersökt olyckor där A-traktorer har varit med. Undersökningen visar att föraren av A-traktorn själv har orsakat olyckan i 90 procent av alla olyckor där A-traktorer har varit inblandade. 

Undersökningen visar att många föräldrar till barn som kör A-traktor är oroliga för att andra fordon ska råka krocka deras barn.

Men undersökningen visar att det är vanligare att A-traktorer råkar krocka med andra fordon än tvärtom. 

Hälften av alla olyckor med A-traktorer är dessutom singelolyckor. Det betyder att A-traktorn var det enda fordonet som var inblandat i olyckan. Att råka köra av vägen är ett exempel på en singelolycka. 

Aftonbladet har intervjuat en trafikpolis som heter Petter Wahllöf. Han säger att många av de värre olyckorna med A-traktorer beror på att föraren kör för fort. Även om A-traktorer bara får köra i 30 km/h finns det vissa som kör snabbare än så. 

Petter Wahllöf säger att föräldrar måste se till att deras barn kör A-traktor på ett säkert sätt. 

– Allting grundar sig i krockvåldet: kör du fortare blir skadorna väsentligt värre. Det måste man ha i åtanke, det är våra barn vi pratar om, säger han. 

Folksam är ett företag
som jobbar med försäkringar.
Försäkringar är när man betalar ett företag pengar
och om man är med om till exempel en olycka
får man tillbaka pengar.

 

Folksam har nu undersökt olyckor
med A-traktorer.
A-traktorer är en typ av fordon.
En A-traktor kan se ut som en bil
men de får inte köra så snabbt.

 

Undersökningen visar att när A-traktorer
är med om olyckor så är det ofta
A-traktorerna själva som varit ansvariga för olyckan.

 

Det är alltså vanligare att A-traktorer
krockar med andra bilar än tvärtom.