gränspolis

Sverige och Norge ska dela polishus

Halva polishuset ligger i Sverige och halva i Norge.