Barnen lyfter sina röster i unikt ljudverk

Elever i årskurs 6 har skrivit texter som de sedan spelat in. Foto: Gustavo Nazar.

Grundskolefotboll mot rasismer

Elever i årskurs 6 i Malmö får varje år en utbildning i barnkonventionen via initiativet Grundskolefotboll mot rasismer. Utbildningen leds av barnrättsstrateger som arbetar på Pedagogisk inspiration i Malmö.

Den 13 april och 16 maj kommer eleverna att gå in på fotbollsplanen när MFF spelar och visa upp ett rött kort mot alla sorters rasismer.

Sjätteklassare i Malmö har skrivit texter och skapat ett ljudverk tillsammans.


I februari möttes elever från olika skolor i Malmö på Eleda stadion. Där fick de göra många olika övningar som kopplar till deras mänskliga rättigheter, bland annat en skrivövning där de fick skriva fritt utifrån vissa ord. Några av orden var kärlek, respekt och inkludering.

När eleverna hade skrivit klart sina texter fick de läsa in dem i en mikrofon. Lyssna på elevernas texter i detta videoklipp.Text och ljud: Gustav Sigala Haggren