Kön till Bup är alldeles för lång

Foto: Pixabay

Bup finns för att hjälpa barn som mår psykiskt dåligt. Men enligt en ny rapport från Barnombudsmannen (BO) får många barn vänta för länge på hjälp.

Bup är en förkortning av barn- och ungdomspsykiatrin. På Bup får barn hjälp om de mår psykiskt dåligt. Det kan till exempel vara barn som är deprimerade eller har ätstörningar. Bup kan också undersöka om barn har adhd eller andra diagnoser.

Men många barn behöver vänta länge på att få hjälp av Bup. Dessutom får barn vänta olika länge på hjälp beroende på var i Sverige de bor.

Det här tycker Barnombudsmannen är dåligt. Barnombudsmannen förkortas BO och är en myndighet som jobbar för barns rättigheter i Sverige. BO gör sitt jobb utifrån FN:s barnkonvention.

Enligt BO behövde 100 000 barn vänta för länge på att få hjälp förra året. Egentligen ska barnen få hjälp av Bup inom 30 dagar, men barnen fick vänta längre än så.

BO säger nu att barn som mår dåligt behöver få bättre hjälp. BO har därför kommit med flera förslag på vad regeringen kan göra.

Till exempel vill BO att alla barn ska få lära sig om psykisk hälsa i skolan. De vill också att experter ska ta fram mer kunskap om hur barn kan få hjälp tidigare när de mår dåligt.Fundera och diskutera:

1. Vad behöver du för att må bra?

2. Vad tycker du om förslaget att lära alla barn om psykisk hälsa i skolan?

3. Vem kan du få hjälp av om du mår dåligt?På Bris finns det alltid någon att prata med. Alla barn under 18 år kan chatta med Bris eller ringa dem på telefonnumret 116 111. Bris har öppet dygnet runt.

Bup är en förkortning
som står för barn- och ungdomspsykiatrin.
Dit kan barn och unga gå
för att få hjälp om de mår psykiskt dåligt.

 

Att må psykiskt dåligt
betyder att man har tankar eller känslor
som gör en illa,
i stället för att något fysiskt gör en illa.

 

Bup hjälper barn och unga att må bättre.
Men det finns ett problem.
Många barn och unga
behöver vänta för länge på att få hjälp av Bup.

 

Det finns en myndighet
som heter Barnombudsmannen eller BO.
BO tycker att det är dåligt
att många får vänta på att få hjälp av Bup.
BO har därför kommit med några förslag
som gör att barn och unga kan få hjälp tidigare.

 

 

Fundera och diskutera:

1. Vad behöver du för att må bra?

2. Vad tycker du om förslaget att lära alla barn om psykisk hälsa i skolan?

3. Vem kan du få hjälp av om du mår dåligt?