Bok-bidrag ska få barn att läsa mer

Böcker: Marcel Strauss/Unsplash

Regeringen har skapat ett bok-bidrag. Bidraget ska betala för ungefär 880 000 böcker till skolbarn.

Läsförståelse handlar om att förstå vad det är man läser. Svenska elever har blivit sämre på läsförståelse. Det har den senaste Pisa-undersökningen och flera andra undersökningar visat.

Därför har regeringen skapat ett nytt bok-bidrag. Pengarna från bidraget ska gå till böcker i förskolan och lågstadiet. Böckerna kan både vara faktaböcker och skönlitteratur. Skönlitterära böcker är påhittade av någon.

Bidraget gäller från och med i år. Regeringen ska satsa 176 miljoner kronor på bok-bidraget. Det räcker till ungefär 880 000 böcker.

Sveriges skolminister heter Lotta Edholm. Hon kommer från partiet Liberalerna. Hon säger att bidraget gör att skolbiblioteken kan köpa in bra böcker till barn.
– Sverige befinner sig i en läskris där alldeles för många läser alldeles för dåligt eller inte alls. Så att främja läslust i de yngre åldrarna är viktigt ur det perspektivet, säger hon till SVT.

Men bidraget har också fått kritik. Sveriges Lärare är en organisation för människor som jobbar som lärare.

Sveriges Lärare säger bland annat att det är för krångligt för skolorna att söka bok-
bidraget.Fundera och diskutera:

1. Tror du att bok-bidraget kan få barn att läsa mer? Varför/varför inte?

2. Vilka böcker skulle du vilja ha på din skola?

3. Vad tycker du om att läsa?

Regeringen är de som bestämmer i Sverige.
Regeringen vill att svenska elever ska läsa mer.
Därför har regeringen nu skapat ett bok-bidrag.

 

Bok-bidraget är pengar som skolor kan söka
för att köpa böcker.
Regeringen ska satsa 176 miljoner kronor
på bok-bidraget.
Det räcker till ungefär 880 000 böcker.

 

Regeringen säger att elever i Sverige
har fått sämre läsförståelse.
Det betyder att de förstår mindre
av det de läser.

 

Men vissa tycker att det finns problem
med hur bok-bidraget fungerar.
Sveriges Lärare är en organisation
som jobbar för lärare.
De tycker att det är för krångligt
för skolorna att få bok-bidraget.

 

 

Fundera och diskutera:

1. Tror du att bok-bidraget kan få barn att läsa mer? Varför/varför inte?

2. Vilka böcker skulle du vilja ha på din skola?

3. Vad tycker du om att läsa?