Unga är bättre på ”de” och ”dem”

En anledning till att unga är bättre på ”de” och ”dem” kan vara för att de minns mer av det de lärde sig i skolan. Foto: Shutterstock

Ska det stå ”de” eller ”dem”? Det är en fråga som kan kännas svår att besvara när man skriver. Men enligt en undersökning från Språktidningen vet unga svaret lite oftare än äldre.

”De” och ”dem” är samma ord, men används på olika sätt. ”De” är människor som gör något medan ”dem” är människor som är med om något. De går till exempel på bio med dem.

Men det kan ändå vara svårt att veta när det ska vara ”de” eller ”dem”. Ibland kan dessutom båda vara rätt. Så är det till exempel i meningen: ”Jag sa hej till de/dem som kom till bion.”

Språktidningen har undersökt ”de” och ”dem”. I undersökningen har lite mer än tusen människor mellan 18 och 84 år fått svara på olika frågor om orden.

Språktidningens chefredaktör Anders Svensson säger att människor länge har haft svårt att välja rätt av ”de” och ”dem”.

– Detta har varit ett problem i flera generationer, säger han i ett pressmeddelande.

Han säger också att många tycker att unga är sämre på ”de” och ”dem”, men att Språktidningens undersökning visar att det inte stämmer.

I undersökningen var unga faktiskt lite bättre på att välja rätt ord. Anders Svensson säger att det kan bero på att unga mer nyligen har fått lära sig om ”de” och ”dem” i skolan.

Han tycker att vi i Sverige borde använda ”dom” i stället. Om det alltid ska stå ”dom” kan det nämligen inte bli fel.


Fundera och diskutera:

1. Varför tror du att många har svårt att välja rätt av “de” och “dem”?

2. Är det en bra idé att använda “dom” i stället? Varför/varför inte? 

3. Finns det något i det svenska språket som du vill ändra på?

Orden ”de” och ”dem”
betyder ungefär samma sak.
Men vi använder dem på olika sätt.
”De” är människor som gör något.
Medan “dem” är människor som är med om något.

 

Till exempel ska man skriva ”De går på bio”
eftersom ”de” gör något.
Men man ska skriva ”Jag köper popcorn till dem”
eftersom “dem” är med om att få popcorn.

 

Många har svårt att veta när de ska skriva ”de”
och när de ska skriva ”dem”.
Men nu visar en ny undersökning
att unga människor är bättre på det än äldre.

 

Varför unga är bättre på
att skilja på ”de” och ”dem” är inte helt säkert.
Men det kan bero på att unga
nyligen har gått i skolan.
Därför minns de bättre vad de har lärt sig.

 

Fundera och diskutera:

1. Varför tror du att många har svårt att välja rätt av “de” och “dem”?

2. Är det en bra idé att använda  “dom” i stället? Varför/varför inte?

3. Finns det något i det svenska språket som du vill ändra på?