Haparanda vill få fler att rösta

Någon lägger ner en röstsedel i en valurna.

Det är viktigt att rösta. Foto: Unsplash

Haparanda har länge haft sämst valdeltagande i Sverige. Inför höstens val försöker de ändra på det.


Alla som är minst 18 år, bor eller har bott i Sverige och är svensk medborgare får rösta i riksdagsvalet. Det är just nu cirka 7,5 miljoner människor.


Men även om man har rätt att rösta betyder det inte att man måste rösta. Varje val är det alltid en del människor som inte röstar av olika anledningar.


Vid varje val räknar man därför ut hur många procent av de som får rösta som faktiskt gör det. Ju fler som röstar desto bättre är det. Det är nämligen viktigt att valresultatet speglar vad folket tycker.


Den kommun som har lägst valdeltagande är Haparanda i norra Sverige. Haparanda har haft Sveriges lägsta valdeltagande i flera år.


Vid förra riksdagsvalet låg valdeltagandet i hela Sverige på 87,2 procent. I Haparanda röstade 72,8 procent av de med rösträtt.


Inför valet i höst tänker Haparanda kommun därför försöka få fler att rösta. För att lyckas höja valdeltagandet tänker kommunen rikta in sig på olika grupper som röstar mer sällan än andra.


Haparanda ligger precis vid gränsen till Finland. Därför bor det många finskspråkiga människor i Haparanda.

SVT har intervjuat Joakim Jakobsson som är kommunsekreterare i Haparanda.

– Det är framför allt de med finsk bakgrund och annan utländsk bakgrund som inte tar sig till vallokalerna. Det kan ha med språkförbistringar och huruvida man är insatt i det svenska demokratiska systemet, säger Joakim Jakobsson till SVT. 

Han säger också att Haparanda höjde valdeltagandet mycket vid förra valet, men att det är viktigt att fortsätta jobba för att fler ska rösta.

– Vi förändrar ju inte ett beteende över en natt. Det gäller att ständigt påminna om våra demokratiska fri- och rättigheter, säger han.

I Sverige får alla som är över 18 år
och är svenska medborgare rösta i riksdagsvalet.
Men bara för att man får rösta
så är det inte alla som faktiskt röstar.

 

Haparanda är en kommun i norra Sverige.
Där röstar inte lika många
om man jämför med andra ställen i Sverige.
Det vill kommunen Haparanda ändra på.

 

På kommunen i Haparanda jobbar en
som heter Joakim Jakobsson.
Han säger att många som inte röstar i Haparanda
har en finsk bakgrund.

 

I Haparanda bor det många
som pratar finska.
Haparanda ligger nämligen precis
vid gränsen till Finland.