Unga tror mindre på demokratin

Politikerna i Sveriges riksdag. Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges-riksdag

De flesta unga tycker att demokrati är bra. Men mer än hälften tror inte att politikerna kan lösa problemen i Sverige. Det visar en ny undersökning från Ungdomsbarometern.

Ungdomsbarometern är ett företag som undersöker vad unga människor i Sverige har för åsikter om olika saker.

Den 1 februari publicerade Ungdomsbarometern en ny undersökning. Ungdomsbarometern har ställt frågor till mer än 15 000 människor mellan 15 och 24 år.

De flesta unga i Sverige tycker att demokrati är det bästa sättet att styra ett land. Men samtidigt visar undersökningen att unga tror mindre på demokratin och politiken i Sverige.

Till exempel säger 56 procent av de unga att de inte tror att politikerna kan lösa problemen som finns. De känner sig också oroliga över problemen.

Problemen som de unga i undersökningen pratar om är till exempel dålig ekonomi, brottslighet och krig i världen.

Ulrik Hoffman jobbar som vd på Ungdomsbarometern. Han säger att ungas attityd kan förändras om mer positiva saker börjar hända i samhället.

– Unga är i dag väl medvetna om vilka utmaningar som finns globalt och i svenska samhället. Att intresset för politik, tron på demokrati och politikernas förmåga att hantera problem sjunker är allvarligt, men kan också vända tillbaka snabbt om samhället förändras i en positiv riktning, säger han i ett pressmeddelande.


Fundera och diskutera:

1. Vad kan politikerna göra för att unga ska tro mer på dem? 

2. Vad kan unga göra för att påverka samhället?

3. Vad skulle du vilja förändra i Sverige?

Det finns ett företag
som heter Ungdomsbarometern.
De undersöker vad unga människor
har för åsikter om olika saker.

 

Ungdomsbarometern har nu undersökt
vad unga människor tycker om demokrati.
Demokrati är när människorna i ett land
är med och bestämmer hur landet ska styras.

 

Undersökningen visar att ungdomar tycker
att demokrati är det bästa sättet att styra ett land.
Men många ungdomar tror inte
att våra politiker kan lösa alla problem.

 

Ungdomar känner sig oroliga
över problem som dålig ekonomi och krig.
Och många tror alltså inte att politikerna
kan lösa de problemen.

 

Fundera och diskutera:

1. Vad kan politikerna göra för att unga ska tro mer på dem?

2. Vad kan unga göra för att påverka samhället?

3. Vad skulle du vilja förändra i Sverige?